Record details

Title
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
Other titles
    Topography of historical mines and ore mineralizations in area of the Bílý potok, Western Moravia.
Author
    Cempírek, Jan
    Houzar, Stanislav
    Hrazdil, Vladimír
    Kocourková, Eva
    Toman, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 2
Pages
    43
Year
    2012
Thesaurus term
    barite
    base-metal ore veins.
    Bílý potok unit
    Bohemian Massif
    Brunovistulicum
    historical mines
    iron ore deposits
    manganese
    Moravicum
    supergene zone
Keyword
    Bílého
    Dolování
    Historického
    Mineralizace
    Morava
    Oblasti
    Potoka
    Rudní
    Topografie
    Západní
Abstract (in czech)
   Pozůstatky po dolování železných a polymetalických rud se nacházejí v oblasti Bílého potoka na Tišnovsku. Ložiska jsou situována na kontaktu moravika a brunobistulika ve svratecké klenbě. Pozornost těžařů byla ve středověku zaměřena na stříbronosné rudy v barytových a křemenných žilách, většího významu však dosáhla v 18. století těžba železných rud různých typů. Bylo zjištěno několik samostatných rudních minerálních asociací: (1) magnetit v chloritických horninách, (2) siderit s magnetitem a gruneritem, příp. siderit s pyritem, (3) hydrotermální chalkopyrit-tetraedrit, (4) hydrotermální barytové žily s galenitem, (5) alpská parageneze se sfaleritem, galenitem a dolomitem, (6) hydrotermální fluorit-barytové žíly, (7) silicifikované limonit-hematit-barytové rudy, (8) reziduální goethitové rudy a (9) psilomelanové rudy.
Abstract (in english)
   Remnants of historical mines for iron- and base-metal ores were re-investigated among villages Javůrek, Maršov, Svatoslav, Přibyslavice and Lesní Hluboké, in area 20 km NW from Brno (Czech Republic). The mines are situated at the contact of two geological complexes of Precambrian age, between Moravicum (Bílý potok unit) and Brunovistulicum in the Svratka Dome; minor tectonic slices of sedimentary Devonian rocks occur in the area. The first base-metal exploitation in the Javůrek ore district took probably place in the 15th to 16th century; however, mining was not greater importance and only sporadic prospecting works for Ag-Pb ores were conducted during the second half of the 18th century. Mining of the iron ores for local iron mills developed significantly during the 17th century. The iron deposits are represented mainly by limonite-rich weathering products of various iron-bearing rocks (limestones, magnetite-chlorite rocks) which were originally commonly penetrated by hydrothermal iro
   n-rich carbonates of the dolomite group. Ore from those small local deposits supplied mainly two blast furnaces situated in the Bílý potok valley (Šmelcovna, N from Javůrek) and in Zastávka u Brna. New research of all deposits confirmed nine separate ore mineralization types of different age and genesis: (1) metamorphic magnetite accumulations in chlorite-rich rocks; (2) siderite-magnetite-grunerite (? pyrite) and pyrite-siderite ores; (3) hydrothermal chalcopyrite-tetrahedrite quartz veins with barite; (4) hydrothermal galena-barite veins (? chalcopyrite, pyrite, sphalerite, quartz); (5) alpine-veins resembling sphalerite-galenite-dolomite mineralization on fissures of phyllites; (6) hydrothermal fluorite-barite (? quartz) veins; (7) barite-bearing silicified limonite-hematite ores; (8) goethite-rich residual iron ore and (9) manganese residual ore (psilomelane). Brief information about ores mineralogy is presented.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014