Record details

Title
    Topography of the Variscan orogen in Europe: failed-not collapsed
Statement of responsibility
    Wolfgang Franke
Author
    Franke, Wolfgang
Language
    anglicky
Source title - serial
    International journal of Earth sciences
Vol./nr.
    Vol. 103, no. 5
Pages
    p. 1471-1499
Year
    2014
Notes
    4 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Classfication no.
    55(1)
    551.8
Conspectus category
    55
Subject group
    bohemikum
    Český masiv
    geologie regionální
    litosféra
    metamorfóza vysokostupňová
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    subdukce
    tektonika desková
    topografie
    vrásnění variské
    zóna riftová
Geographical name
    Česko
    Evropa
Keyword
    Collapsed
    Europe
    Failed-not
    Orogen
    Topography
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014