Record details

Title
    Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna
Author
    Čejchan, Petr
Conference
    Paleontologický seminář (6. : 14.09.2005-15.09.2005 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
Pages
    s. 14-15
Notes
    Projekt: GA205/03/1124, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Tournaisian Radiolaria from Mokrá near Brno
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    Early Carboniferous
    Radiolaria
Keyword
    Brna
    Lokality
    Mokrá
    Radiolárie
    Tournaiské
Abstract (in czech)
   Ve fosfátových nodulích, pocházejících ze spodnokarbonské karbonátové brekcie, bylo zjištěno diverzifikované společenstvo radiolárií, které ukazuje nejspíše na tournaiské stáří.
Abstract (in english)
   A diverse community of Radiolaria occurs in phosphatic nodules within carbonate breccia of Early Carboniferous age. The ascertained radiolarian assemblage is most probably of Tournaisian age.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012