Record details

Title
    Trace element abundances in rutile from select Sudetic eclogites and related rocks
Author
    Bakun-Czubanov, N.
    Fiala, Jiří
    Kusy, D.
Conference
    30 years of the faculty of Earth Sciences. Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland (11. : 14.10.2004-17.10.2004 : Ustroń, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogical Society of Poland - Special Papers
Vol./nr.
    Roč. 24, -
Pages
    s. 85-89
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Obsahy stopových prvků v rutilu vybraných sudetských eklogitů a příbuzných hornin
    Rozsah: 5 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cr-Zr-Nb discimination diagram
    rutile
    trace elements
Keyword
    Abundances
    Eclogites
    Element
    Related
    Rocks
    Rutile
    Select
    Sudetic
    Trace
Abstract (in czech)
   Rutil byl separován z eklogitů orlicko-sněžnické klenby (OSD) v západních Sudetech a z eklogitů vystupujících v metamorfním komplexu Kamieniec Ząbkowicki v předsudetickém bloku (FSB). V tomto rutilu byly stanoveny na elektronové mikrosondě obsahy elementů HFS (Zr, Nb), tranzitních kovů typu 3d (Cr, Fe) a dalších stopových prvků (Al, Si, Ca). Rutil z OSD je výrazně bohatší na Cr a v menší míře též na Zr ale značně chudší na Nb ve srovnání s FSB rutilem. Pro účely studia původu rutilu byl zkonstruován a předběžně vyzkoušen nový diskriminační diagram Cr-Zr-Nb. V tomto diagramu byla odlišena oddělená pole pro Cr-bohaté rutily z Mg-Al-Cr typu eklogitů OSD a Nb-bohaté rutily z Fe-Ti typu eklogitů FSB.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012