Record details

Title
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
Author
    Adamovič, Jiří
    Langrová, Anna
    Zachariáš, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogia Polonica
Vol./nr.
    Roč. 37, 29
Pages
    s. 237-239
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geochemie stopových prvků a struktury nízkoteplotních pyritů spojených s mělce podpovrchovým prouděním termálních vod v oháreckém příkopu, severozápadní Čechy
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Eger Graben
    geothermal fluids
    pyrite
Keyword
    Associated
    Bohemia
    Chemistry
    Discharge
    Eger
    Element
    Fossil
    Geothermal
    Graben
    Low-temperature
    Northwestern
    Pyrites
    Shallow
    Subsurface
    Textures
    Trace
Abstract (in czech)
   V křemencích oháreckého riftu na Jeníkově bylo identifikováno šest generací pyritu. Liší se významně obsahy As, Ni a Co. Vývoj struktur pyritu od framboidů ke krystalovým formám ukazuje na přesycení raných roztoků vzhledem k pyritu a jeho rychlou krystalizaci.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012