Record details

Title
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jiří Zachariáš, Jiří Adamovič and Anna Langrová
Author
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Langrová, Anna
    Zachariáš, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 59, no. 2
Pages
    p. 117-132
Year
    2008
Notes
    8 obr., 3 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    arzén
    chemismus minerálů
    fáze fluidní
    hydrotermální podmínky
    kenozoikum
    kobalt
    křída-svrchní
    nikl
    parageneze
    pískovce
    pyrit
    silicifikace
    struktury
    sulfidy
    zlom
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jeníkov (Teplice, Teplice)
Keyword
    Changes
    Chemistry
    Czech
    Eger
    Element
    Fluid
    Graben
    Indicator
    Low-temperature
    Migration
    Past
    Paths
    Pyrites
    Republic
    Trace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012