Record details

Title
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
Statement of responsibility
    Axel Müller, Miloš René, Hans-Jürgen Behr, Andreas Kronz
Author
    Behr, Hans-Jürgen
    Kronz, Andreas
    Müller, Axel
    René, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralogy and petrology
Vol./nr.
    Vol. 79, no. 3-4
Pages
    p. 167-191
Year
    2003
Notes
    6 obr., 2 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mineral. and Petrology
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    analýza petrografická
    batolit
    diferenciace magmatická
    elektronový mikroanalyzátor
    granit
    katodoluminiscence
    krušnohorský pluton
    křemen
    topaz
    vyrostlice
Geographical name
    ČR-Čechy
    Slavkovský les
Keyword
    Cathodoluminescence
    Czech
    Elements
    Granites
    Hub
    Igneous
    Mts
    Quartz
    Republic
    Slavkovský
    Stock
    Topaz
    Trace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012