Record details

Title
    Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian Upper Ordovician
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Other titles
    Ichnofosílie v kosovském souvrství českého svrchního ordoviku
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Paleontologie
Vol./nr.
    Roč. 32
Pages
    s. 9-54
Year
    1992
Notes
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    res.čes.,rus.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Paleont.
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    nálezy
    nový taxon
    ordovik
    taxonomie
    trace fossils
Subject category
    kosovské souvrství
    pražská pánev
Geographical name
    Čechy střední
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bohemian
    Formation
    Fossils
    Kosov
    Ordovician
    Trace
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012