Record details

Title
    Transformation in marginal regions: the example of middle Dyje region
Author
    Koutný, Radomír
    Vaishar, Antonín
Conference
    Transformace společnosti a změny geografického prostředí Evropy (11.09.1997-16.09.1997 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Acta Universitatis Carolinae 1997 Geographica
Pages
    s. 357-367
Notes
    Rozsah: 11 s.
Keyword
    Dyje
    Example
    Marginal
    Middle
    Region
    Regions
    Transformation
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012