Record details

Title
    Transformation of the pectoral girdle in the evolutionary origin of frogs: insights from the primitive anuran Discoglossus
Author
    Havelková, P.
    Roček, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Anatomy
Vol./nr.
    Roč. 209, č. 1
Pages
    s. 1-11
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Změny pletence lopatkového během vzniku žab: dedukce z vývoje primitivní žáby Discoglossus
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Anura
    development
    evolution
Keyword
    Anuran
    Discoglossus
    Evolutionary
    Frogs
    Girdle
    Insights
    Origin
    Pectoral
    Primitive
    Transformation
Abstract (in czech)
   Vysvětlení evolučního vzniku pletence lopatkového u žab na podkladě vývojové morfologie primitivní žáby Discoglossus a anatomie fosilních obojživelníků skupiny Temnospondyli.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012