Record details

Title
    Transit time in different karst areas in the Czech Republic: tracer tests and isotopic methods
Other titles
    Průměrná doba zdržení podzemní vody v různých krasových oblastech České republiky
Author
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Dating of Caves Sediments
Notes
    Akce: 2004 ; Postojna Slovinsko
Thesaurus term
    isotopic methods karst areas transit time
Keyword
    Areas
    Czech
    Different
    Isotopic
    Karst
    Methods
    Republic
    Tests
    Time
    Tracer
    Transit
Abstract (in czech)
   Nová data o střední době zdržení podzemní vody v různých krasových oblastech ČR stanovená na základě několika stopovačů vyskytujících se v přírodním prostředí(triiium, 18O, CFC, SF6). Vzorkované krasové prameny byly vybrány na základě výsledků stabilních izotoků kyslíku ve vodě z období 2001-2003. Vzorkována byla i skapová voda na 18O v Ochozské jeskyni v Moravském krasu.
Abstract (in english)
   New data on mean residence time were obtained in various karst areas in the Czech Republic. Several environmental tracers were used (tritium, 18O, CFC, SF6). Selected springs were sampled for 18O between years 2001 - 2003. To assess the transit time of water in unsaturated zone, three distinct drip waters were sampled on 18O in the Ochoz Cave, Moravian Karst.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014