Record details

Title
    Transition from island-arc to passive setting on the continental margin of Gondwana: U-Pb zircon dating of Neoproterozoic metaconglomerates from the SE margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
Author
    Dunkley, D. J.
    Kachlík, V.
    Kusiak, M. A.
    Sláma, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 461, 1-4
Pages
    s. 44-59
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Přechod od pasívního ostrovně obloukového geotektonického
    Rozsah: 15 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Armorican Terrane Assemblage
    Bohemian Massif
    Gondwana
    Neoproterozoic
    Teplá-Barrandian Unit
    zircon dating
Keyword
    Bohemian
    Continental
    Dating
    Gondwana
    Island-arc
    Margin
    Massif
    Metaconglomerates
    Neoproterozoic
    Passive
    Setting
    Teplá-Barrandian
    Transition
    U-Pb
    Unit
    Zircon
Abstract (in czech)
   Studovane Vleticke metakonglomeraty Svrchnickeho souvrstvi (Ostrovni Zona Stredoceskeho Plutonickeho Komplexu) byly usazovany na hranici Neoproterozoikum/Kambrium. Metakonglomeraty jsou produkty ulomkotoku usazovanych v podmorskych kanonech nebo proximalnich castech podmorskych sedimentarnich vejiru. Geochemie jejich matrix a petrologie valounu ukazuje vyrazne odlisnosti oproti Proterozoiku zapadni a stredni casti Tepelsko-Barrandienske jednotky, kde prevladaji valouny hornin erodovane z vyzdvizenych casti panve. Vyskyt valounu kremene, kvarcitu, granitu a krystalickych vapencu a zralejsi povaha slepencove matrix naznacuje pritomnost relativne vyvinute kontinentalni kury ve zdrojove oblasti Vletickych slepencu a zmelcovani neoproterozoicke panve k JV. Distribuce U-Pb stari zirkonu naznacuje, ze TBU byla v obdobi Neoproterozoikum/Kambrium v blizkosti Zapadoafrickeho Kratonu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012