Record details

Title
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
Statement of responsibility
    Petr Jakeš
Author
    Jakeš, Petr, 1940-2005
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
Pages
    s. 518-519
Classfication no.
    061.3
    550.4
    551.1
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    chróm
    fugacita
    konference
    kovy
    křemík
    kyslík
    molybden
    nikl
    oxidy
    petrologie experimentální
    plášť
    prvky siderofilní
    tavenina
    titan
    vanad
    vnitřní část Země
    vysoká teplota
    železo
Geographical name
    Země
Keyword
    Composition
    Core
    Implications
    Mantle
    Melts
    Metals
    Superheat
    Transition
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012