Record details

Title
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
Statement of responsibility
    Zdeněk Kliment
Author
    Kliment, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 157-166
Year
    2003
Notes
    2 obr., 4 diagr.
    Bibliografie na s. 165-166
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    552
    556
Conspectus category
    552
    556
Subject group
    eroze půdy
    eroze říční
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    modelování
    oblast snosová
    povodí
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    suspenze
    transport
Geographical name
    Blšanka (povodí)
    Česká republika
    Loučka (povodí)
    Lužická Nisa (povodí)
    Olšava (povodí)
Keyword
    Czech
    Regions
    Republic
    Sediments
    Suspended
    Transport
    Various
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012