Record details

Title
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
Statement of responsibility
    Kazimierz Klimek
Other titles
    Evolution of small valleys of the loess Głubczyce Plateau during the last 7000 years (Variant.)
    Sediment transfer to the fluvial system under anthropogenic and climatic impacts; NE slopes of the Jesioniki Ridge, Eastern Sudetes
Author
    Klimek, Kazimierz
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 11
Pages
    s. 1080-1081
Year
    2004
Notes
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    504.05
Conspectus category
    55
Subject group
    eroze
    historie
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lidské aktivity
    malé povodí
    odlesňování
    pohoří
    svah
Geographical name
    ČR-Morava
    Jeseníky
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Antropogenicznych
    Impulsów
    Jesioników
    Klimatycznych
    NE
    Pokryw
    Skłonu
    Stokowych
    Sudety
    Transport
    Wpływem
    Wschodnie
    Zdarzeń
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 5. 2006
Import date
    8. 8. 2012