Record details

Title
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského sopuvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 100-101
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Transported ichnofissils from the siltstones of the Zahořany Formation (Ordovician, Barrandien area) at Praha-Vinohrady
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Barrandienu
    Ichnofosilie
    Ordovik
    Prachovcích
    Prahy-Vinohrad
    Sopuvrství
    Transportované
    Zahořanského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012