Record details

Title
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Other titles
    Transported ichnofossils from the siltstones of the Zahořany Formation (Ordovician, Barrandian area) at Praha-Vinohrady
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 100-101
Year
    1998
Notes
    1 fot., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    Barrandien
    ichnofosilie
    ordovik-svrchní
    prachovec
    pražská pánev
    transport
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Vinohrady
Keyword
    12-24
    Barrandienu
    Ichnofosilie
    Ordovik
    Prachovcích
    Praha
    Prahy-Vinohrad
    Souvrství
    Transportované
    Zahořanského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012