Record details

Title
    Travertínové vodopády
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 1
Pages
    s. 26
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    činnost povrchové vody
    eroze
    exogenní faktory
    jíl žáruvzdorný
    jíly
    sedimentace
    sedimenty karbonátové
    sedimenty organické
Geographical name
    Jugoslávie
Keyword
    Travertínové
    Vodopády
Abstract (in czech)
   Většina světových vodopádů je destruktivního typu, t.j. byly podmíněny erozí. To jsou procesy jako nestejnoměrné zahlubování koryta, přítomnost odolnějších hornin nebo různě rychlá vertikální eroze v hlavním a vedlejším řečišti. Jsou však také vodopády konstruktivní, u kterých si voda vytváří překážky sama, hlavně sedimentací travertinů. Typické příklady takových vodopádů najdeme v Jugoslávii. Posuzovala se role biogenních a chemogenních pochodů při tvorbě traventinů.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012