Record details

Title
    Trilobite collections at the Czech Geological Survey
Statement of responsibility
    Petr Budil
Author
    Budil, Petr, 1969-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Trilobite Papers
Vol./nr.
    Vol. 11
Pages
    p. 31-32
Year
    1999
Notes
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčil Dr. P. Budil
    Zkr. název ser.: Trilobite Pap.
Subject group
    Barrandien
    geologická služba
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleontologie
    paleozoikum-spodní
    pražská pánev
    sbírka
    Trilobita
Geographical name
    Česká republika
    Praha
Keyword
    Collections
    Czech
    Geological
    Survey
    Trilobite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012