Record details

Title
    Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jiří Král, Ilja Pek
Author
    Král, Jiří
    Pek, Ilja
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 3-4
Pages
    s. 215-217, 220
Year
    1993
Notes
    2 obr., 1 pl., 18 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    popis taxonů
    Trilobita
    visé
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
Geographical name
    ČR-Morava
    Dolní Žukov
    Polanka
    Tichá
    Vysoká
Keyword
    Boreholes
    Carboniferous
    Czech
    Facies
    Limestone
    Moravia
    North
    Republic
    Trilobites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012