Record details

Title
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába, Ilja Pek, Jiří Vaněk
Other titles
    Trilobites from glacial deposits of the Bohušov in Silesia
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Pek, Ilja
    Vaněk, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 3
Pages
    s. 221-225
Year
    1993
Notes
    4 pl., 13 bibl. + 4
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    kambrium
    kvartér Českého masivu
    oblasti kontinentálního zalednění
    ordovik
    pleistocén
    sedimentace glacifluviální
    silur
    štěrkopísek
    Trilobita
Subject category
    souvky
Geographical name
    Bohušov
    ČR-Morava
Keyword
    Bohušova
    Ledovcových
    Slezsku
    Trilobiti
    Uloženin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012