Record details

Title
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
Statement of responsibility
    Václav Vokáč
Other titles
    Trilobitengemeinschaft des grenzintervalls Ludlowium - Přidolium (Silur) im neuen profil im Steinbruch Kosov bei Beroun (Prague Becken, Böhmen)
Author
    Vokáč, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Palaeontologia Bohemiae
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 70-74
Year
    1999
Notes
    1 obr., 1 fot., 7 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Palaeont. Bohemiae
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    ludlow
    pražská pánev
    přídolí
    silur
    stratigrafická hranice
    Trilobita
Geographical name
    Beroun-Kosov
    ČR-Čechy
Keyword
    Berouna
    Čechy
    Hraničního
    Intervalu
    Kosov
    Lomu
    Ludlow
    Novém
    Pánev
    Pražská
    Profilu
    Přídolí
    Silur
    Společenstva
    Trilobitová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012