Record details

Title
    Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae)
Statement of responsibility
    Milan Šnajdr
Other titles
    Bohemian trilobite genera Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda and Metascutellum Šnajdr [Styginidae]
Author
    Šnajdr, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 155, č. 3
Pages
    s. 125-135
Year
    1986
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    Barrandien
    devon-spodní
    fauna
    popis organismu
    prag
    Trilobita
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Barrandienského
    Corda
    Devonu
    Hawle
    Metascutellum
    Microscutellum
    Paralejurus
    Rody
    Spodního
    Styginidae
    Šnajdr
    Trilobitové
Abstract (in czech)
   Nové poznatky o druhovém zastoupení rodů Microscutellum, Pralejurus a Metascutellum a jejich stratigrafickém a paleogeografickém rozšíření
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012