Record details

Title
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance
Other titles
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) ve středním ordoviku pražské pánve a jeho paleogeografický význam
Author
    Manda, Štěpán
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 3
Pages
    8
Year
    2008
Thesaurus term
    Middle Ordovician, Dobrotivian, Darriwilian, Cephalopoda, Tarphycerida, taxonomy, Prague Basin.
Keyword
    1838
    Basin
    Conrad
    Middle
    Nautiloidea
    Ordovician
    Palaeobiogeographical
    Prague
    Significance
    Tarphycerida
    Trocholites
Abstract (in czech)
   Výskyt rodu Trocholites ve spodním dobrotivu peruniky, iberie a armorického masivu odráží neobvyklou dispersi tarphyceridů do nižšíš šířek, která odráží významnou změnu v ordovickém klimatu.
Abstract (in english)
   The occurrence of Trocholites in early Dobrotivian strata of Perunica, the Iberian Chain and Armorican Massif reflects an unusual dispersion event of tarphycerids into lower latitude seas coinciding with a distinct climate perturbation during the Ordovician.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014