Record details

Title
    Trofická struktura fosilních ekosystémů: příklady z jineckého kambria
Other titles
    Trophic structure of fossil ecosystems: examples from the Cambrian of Jince
Author
    Fatka, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2001
Source title - monograph
    Krajinotvorné programy
Thesaurus term
    Cambrian
    Czech Republic
    environmental geology
    fossil ecosystems
    Palaeontology
Keyword
    Ekosystémů
    Fosilních
    Jineckého
    Kambria
    Příklady
    Struktura
    Trofická
Abstract (in czech)
   paleontologie, ochrana prostředí
Abstract (in english)
   Palaeontology, environmental geology
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012