Record details

Title
    Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän
Statement of responsibility
    Jana Nedomová
Other titles
    2nd Czech and Slovak Palaeontological Conference, June 18-19 2001 (Variant.)
Author
    Nedomová, Jana
Language
    německy
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 47, no. 1-4
Pages
    p. 87-90
Year
    2003
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Bibliografie na s. 89-90
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    061.3
    599
Subject group
    konference
    kvartér
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    kvartér Polabí
    lokalita fosiliferní
    Mammalia
    paleontologie
    pleistocén
    Rodentia
    taxonomie
    zuby
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Přezletice (Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Keyword
    1809
    Cuvieri
    Fischer
    Mammalia
    Mittelböhmischen
    Pleistozän
    Rodentia
    Trogontherium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012