Record details

Title
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
Statement of responsibility
    František Michna, Tomáš Litschmann
Other titles
    Continuous Observations of Impacts of Rainfalls and Water Level on the Volumetric Soil Moisture in Top Soli Layers in the Dyje Catchment Area
Author
    Litschmann, Tomáš
    Michna, František
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 9
Pages
    s. 271-273
Year
    1995
Notes
    4 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    monitoring
    ochrana přírody
    povodeň
    projekty
    půdy
    srážky atmosférické
    vlhkost
    voda podzemní
    vodní hospodářství
Subject category
    lesní hospodářství
    monitorování
Geographical name
    ČR-Morava
    Lanžhot
    Lednice (Břeclav)
    Moravská Nová Ves
Keyword
    Dyje
    Hladiny
    Objemovou
    Povodí
    Půdní
    Půdy
    Sledování
    Srážek
    Svrchní
    Trvalé
    Vlhkost
    Vlivu
    Vody
    Vrstvě
    Výšky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012