Record details

Title
    Trvale polysaprobní toky
Statement of responsibility
    Jiří Zahrádka
Author
    Zahrádka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 1
Pages
    s. 38-39
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    čistota vod
    kontaminace vod
    odpadní vody
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Polysaprobní
    Toky
    Trvale
Abstract (in czech)
   Kriteria saprobiologického hodnocení jakosti povrchových vod. Polysaprobita je nejvyšším sukcesním stadiem znečištění povrchových vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012