Record details

Title
    Trvaní eo-alpinské metamorfní uúdalosti na základe modelovaní vícprvkové difuzi v granátu
Other titles
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multicomponent diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps