Record details

Title
    Tschermakitické metamelagabro z Ostrého vrchu (kontakt slapského výběžku středočeského plutonu s jílovským pásmem)
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Marie Palivcová
Other titles
    Tschermakite metamelagabbro from Ostrý vrch (contact of the Slapy apophysis of the Central Bohemian Pluton with the Jílové Zone)
Author
    Palivcová, Marie
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 2
Pages
    s. 165-179
Year
    1989
Notes
    5 obr., 2 tab
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
    moldanubikum
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Jílovským
    Kontakt
    Metamelagabro
    Ostrého
    Pásmem
    Plutonu
    Slapského
    Středočeského
    Tschermakitické
    Vrchu
    Výběžku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012