Record details

Title
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
Author
    Filák, P.
    Martinec, Petr
    Uher, A.
    Welser, P.
Conference
    Geologie hornoslezské pánve/5. : 06.11.2002-08.11.2002 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve"
Pages
    s. 161-166
Notes
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Horizont No.23a underlying of the coal seam in the Staříč Mine coal field
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    K-bentonite
    Upper Silesian Coal Basin
Keyword
    23a
    Dobývacím
    Důl
    Horizont
    OKD
    O.z
    Paskov
    Petřkovických
    Podloží
    Prostoru
    Sloje
    Staříč
    Tufogenní
    Vrstvách
Abstract (in czech)
   Nový tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách na dole Paskov-Staříč. Složení, stálost a význam pro lokální korelace.
Abstract (in english)
   New volcanogenous horizont 23a underlying of the coal seam in the Paskov-Staříč mine. Composition, occurrence and importance for local correlation of coal seam 23a.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012