Record details

Title
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
Author
    Fialová, Věra
Conference
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve (2. : 29.11.1994-30.11.1994 : Ostrava-Poruba, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
Pages
    s. 131-140
Keyword
    části
    čs
    Horizonty
    Hornoslezské
    Ostravských
    Pánve
    Tufogenní
    Vrstvách
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012