Record details

Title
    Tunel face stability as a function of the purchase length
Author
    Pešková, Š.
    Procházka, P.
    Trčková, Jiřina
Conference
    Underground spaces - design, engineering and environmental aspects (08.09.2008-10.09.2008 : New Forest, Velká Británie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Underground spaces
Pages
    S. 81-89
Notes
    Projekt: GA103/08/1197, GA ČR
    Překlad názvu: Stabilita tunelové čelby jeko funkce délky záběru
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    coupled modelling
    fiber reinforced concrete lining
    tunnels
Keyword
    Face
    Function
    Length
    Purchase
    Stability
    Tunel
Abstract (in czech)
   Metoda sdruženého modelování byla užita pro určení stability tunelové čelby v závislosti na délce záběru. Vnitřní parametry v numerickém fyzikálně nelineárním modelu byly určeny na základě výsledků z experimentálních měřítkových modelů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012