Record details

Title
    Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria)
Statement of responsibility
    Jozef Beňka, Ján Ilavský
Author
    Beňka, Jozef
    Ilavský, Ján
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 5
Pages
    s. 259-264
Year
    1991
Notes
    3 obr., 3 fot., 2 tab.
Subject group
    analýza hornin
    metabazit
    minerály
    parageneze
    scheelit
    ultrabazika
    W (wolfram - 74)
Geographical name
    Alžírsko
Keyword
    Algeria
    Complex
    Crystalline
    Edough
    Metabasic
    Mts
    NE
    Rocks
    Tungsten
Abstract (in czech)
   Mineralogické, paragenetické a geochemické studie dokazují přítomnost wolframové mineralizace v intramagmatických rudách pyroxenitů, plagioklasitů a pegmatitů v pohoří Edough v Alžírsku. Subsekventní metamorfismus způsobil alteraci primární rozptýlené mineralizace uvnitř impregnačních žilníků. Jsou popsány struktury, textury, chemické složení a geneze hornin s wolframovou mineralizací
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012