Record details

Title
    Tunnel face stability by transformation field analysis and distinct state concept
Author
    Augusta, J.
    Procházka, P.
    Trčková, Jiřina
    Weiglová, K.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Research Reports
Vol./nr.
    -, č. 15
Pages
    s. 31-38
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA103/03/0483, GA ČR
    Překlad názvu: Řešení stability tunelové čelby analýzou transformačního pole a konceptu odlišných stavů
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    experimental modelling
    TFA and DSC models
    tunnel structures
Keyword
    Analysis
    Concept
    Distinct
    Face
    Field
    Stability
    State
    Transformation
    Tunnel
Abstract (in czech)
   V článku jsou popsány dva způsoby pro predikci chování horninového masivu v okolí tunelu. První je metoda sdruženého modelování, druhá srovnávací přístup. Ověření bylo provedeno na konstrukci Dobrovského tunelu v Brně.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012