Record details

Title
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
Statement of responsibility
    Milan Novák, Vladimír Šrein, Stanislav Houzar, Martin Šťastný, Ivana Sýkorová, Ivo Čermák, Eva Melichárková, Jiří Švec, Vojtěch Chalupský, Marie Malá
Author
    Chalupský, Vojtěch
    Čermák, Ivo
    Houzar, Stanislav
    Malá, Marie
    Melichárková, Eva
    Novák, Milan, 1952-
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
    Švec, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing
Vol./nr.
    Č. 8(115)
Pages
    s. 133-140
Year
    2000
Notes
    4 obr., 2 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    bór
    fylit
    hydrotermální podmínky
    krušnohorské krystalinikum
    kvarcit
    metamorfóza
    migrace prvků
    moldanubikum západní Moravy
    ortorula
    svor
    svratecké krystalinikum
    turmalín
    turmalinit
    žíla
Geographical name
    Bítovánky (Třebíč)
    Chýnov (Tábor)
    ČR-Čechy
    Měděnec (Chomutov)
    Nedvědice (Žďár nad Sázavou)
    Pernštejn (Žďár nad Sázavou)
    Pöhla (SRN-Sachsen)
    SRN-Sachsen
Keyword
    Českém
    Hydrotermálních
    Indikátor
    Jako
    Magmatických
    Masivu
    Metamorfních
    Petrogenetický
    Pochodů
    Turmalín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012