Record details

Title
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Tourmaline-muscovite orthogneiss from the Budislav, near of the Soběslav
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Pages
    s. 187-189
Year
    2008
Notes
    1 obr., 3 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    minerály akcesorické
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    muskovit
    ortorula
    složení peraluminické
    thorium
    turmalín
    vzácné zeminy
    zirkonium
Geographical name
    Budislav (Tábor, Soběslav)
    Čechy (Česko)
Keyword
    23-31
    Budislavi
    Ortorula
    Soběslav
    Soběslavi
    Turmalinicko-muskovitická
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012