Record details

Title
    Turonian-Coniacian oceanic red beds in the Rio Fardes Section, Middle Subbetic, Southern Spain
Other titles
    Oceánské pestré vrstvy (turonconiak) v profilu Rio Fardes, Střední Subbetic, jižní Španělsko
Author
    Hu, Xiumian
    Sarti, Massimo
    Švábenická, Lilian
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Earth Science Frontiers
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 2
Pages
    7
Year
    2005
Thesaurus term
    oceanic red beds, Rio Fardes section, Fardes Formation, Upper Cretaceous, Subbetic, southern Spain
Keyword
    Beds
    Fardes
    Middle
    Oceanic
    Red
    Rio
    Section
    Southern
    Spain
    Subbetic
    Turonian-Coniacian
Abstract (in czech)
   Pestré vrstvy obsahují většinou červené jílovce stáří turon-coniak, které byly ukládány pod karbonátovou kompenzační hladinou (CCD).
Abstract (in english)
   The red beds sequence consists of reddish clays of the Turonian-Coniacian age deposited mostly below the carbonate compensation depth (CCD).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014