Record details

Title
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
Statement of responsibility
    Roman Skála
Author
    Skála, Roman
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 313
Year
    2001
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    česká křídová pánev
    goethit
    konkrece
    křída
    mineralogie topografická
    mřížkové parametry
    pelity
    pyrit
    sádrovec
    sedimenty karbonátové
    slínovec
    turon
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladno
Keyword
    Kladna-Dříně
    Konkrece
    Pyritové
    Turonské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012