Record details

Title
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Author
    Vítek, Jan, 1946-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 2
Pages
    s. 1, 37-38
Year
    2008
Notes
    9 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    502
    551.4
    552
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    antiklinála
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    kuesta
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    ochrana přírody
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    prachovec
    reliéf
    slínovec
    zvětrávání selektivní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Loučenská tabule (Česko)
    Vraclav (Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto)
Keyword
    Antiklinály
    Georeliéfu
    Tvary
    Vraclavské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012