Record details

Title
    Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
Statement of responsibility
    Jan Vítek
Other titles
    Morphology of weathering quarzites in Brdy hills
Author
    Vítek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 3
Year
    1996
Notes
    1 fot., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    Barrandien
    geomorfologie regionální
    ordovik
    psamity
    tvary geomorfologické
    zvětrávání
Subject category
    křemenec
Geographical name
    Brdská vrchovina
    ČR-Čechy
Keyword
    Babce
    Brdech
    Křemenců
    Tvary
    Velké
    Zvětrávání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012