Record details

Title
    Tvorba feritů v odpadních vodách obsahujících rozpuštěné těžké kovy
Author
    Hencl, Vladimír
    Mucha, Pavel
Conference
    International Conference of Ecotechnologies, Monitoring and Management in the Enviroment (1. : 07.09.1994-08.09.1994 : Košice, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of the 1th International Conference Ecotechnologies, Monitoring and Management in the Enviroment
Pages
    s. 122-125
Keyword
    Feritů
    Kovy
    Obsahujících
    Odpadních
    Rozpuštěné
    Těžké
    Tvorba
    Vodách
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012