Record details

Title
    Tvorba map v režii Autodesku
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    CHIP
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 7
Pages
    s. 131-133
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Mapping in direction of the Autodesk
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Keyword
    Autodesku
    Map
    Režii
    Tvorba
Abstract (in czech)
   GIS program Autodesk Map 2000 je součástí komplexního inženýrského řešení společnosti Autodesk určeného zejména pro správu inženýrských sítí (elektrárny, produktovody, průmyslové závody) a pro plánování podnikových zdrojů. Nová verze programu umožňuje lepší správu prostorových dat v oblasti správy inženýrských sítí.
Abstract (in english)
   GIS software Autodesk Map 2000 is part of the complex engineering solution of company Autodesk determined mainly for facilities management (power stations, pipelines, industry plants) and enterprise resource planning. New software version enables better geospatial resource management for utilities industry.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012