Record details

Title
    Tvorba modelu metalogenetické aktivity Českého masívu
Statement of responsibility
    Zdeněk Procházka, Vincenc Grym
Other titles
    Creation of metallogenetic activity model of Bohemian Massif
Author
    Grym, Vincenc
    Procházka, Zdeněk
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie
Pages
    s. 15-25
Notes
    2 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
Classfication no.
    553.2
Conspectus category
    553
    908
Keyword
    Aktivity
    Českého
    Masívu
    Metalogenetické
    Modelu
    Tvorba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 10. 2010
Import date
    8. 8. 2012