Record details

Title
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
Other titles
    National Geological Map Database of Czech Republic
Author
    Krejčí, Zuzana
    Tomas, Robert
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
Pages
    9
Notes
    Akce: 2006 ; Praha
Thesaurus term
    National map database, geological map, information system
Keyword
    ČR
    Databáze
    Geologické
    Mapové
    Národní
    Tvorba
Abstract (in czech)
   Příspěvek zaměřený na hlavní principy budování Národní geologické databáze ČR (NGMD ČR)jako expertního systému geovědních dat a informací získávaných v rámci geologického mapování prová děného Českou geologickou službou.
Abstract (in english)
   National Geological Map Database of Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014