Record details

Title
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu
Other titles
    Efflorescence is a crystalline deposit on concrete surface
Author
    Gregerová, Miroslava
    Rovnaníková, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály
Pages
    5
Notes
    Akce: 2002 ; 22,24,5,2002, Košice, Slovensko
Thesaurus term
    calcite
    calcium hydroxidy
    concrete
    efflorescence
    microscopic analyses
Keyword
    Betonu
    Povrchu
    Tvorba
    Výkvětů
Abstract (in czech)
   Tvorba výkvětů představuje komplex dějů úzce navazujících na vlastnosti betonů. Hlavním zdrojem nerozpustných výkvětů vznikajících na povrchu betonů je hydroxid vápenatý, jeho karbonatace. Kalcitovým výkvětům lze zabránit: snížením vodního součinitele, nebo přídavky pucolánů. Za vhodnější je považován způsob první.
Abstract (in english)
   Efflorescence is a crystalline deposit on concrete surface. The origin of efflorescence is in water solution transported from underground or in leachting of calcium hydroxide from hydrated cement in concrete. The role of calcium hydrocide in concrete and its action during efflorescence forming is described. The efflorescence composition on the surface of concrete paving block have studied by microscopic analyses. The composition of insoluble white efflorescence corresponds to calcite.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012