Record details

Title
    Two assemblages of microfossils from chert and anthraxolite of the Bohemian Brioverian (Late Proterozoic)
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová
Author
    Pacltová, Blanka
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte
Pages
    s. 65-66
Notes
    Ke zpracování zapůjčila J.Čtyroká
Subject group
    Acritarcha
    bakterie
    Barrandien
    mikrofosílie
    proterozoikum
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    silicity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mítov
    Praha-Šárka
Keyword
    Anthraxolite
    Assemblages
    Bohemian
    Brioverian
    Chert
    Late
    Microfossils
    Proterozoic
    Two
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012