Record details

Title
    Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, J.
    Libertín, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Palaeontologica Polonica
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 4
Pages
    s. 723-732
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Překlad názvu: Dvě nová fertilní karbonská sfenofyla a jejich spory z karbonu České republiky
    Rozsah: 10 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bowmanites
    Carboniferous
    in situ spores,
    sphenophylls
Keyword
    Carboniferous
    Czech
    Fertile
    New
    Republic
    Sphenophylls
    Spores
    Two
Abstract (in czech)
   Jsou popsána dvě nová fertilní karbonská sfenofyla z České republiky. In situ spory jsou typu Punctatisporites obesus a představuí zcela nový druh paleozoických sfenofylních spor.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012