Record details

Title
    Two new species of Kladnostrobus nov. gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic).
Other titles
    Nové dva druhy rodu Kladnostrobus a jejich spory z kladensko-rakovnické pánve (Bolsov, ČR).
Author
    Bek, Jiří
    Dašková, Jiřina
    Libertín, Milan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geobios
Vol./nr.
    Roč. 38
Pages
    10
Year
    2005
Thesaurus term
    Bolsovian
    Carboniferous
    Czech Republic
    fossil plant
    Kladnostrobus
    Lycopsid
Keyword
    Basin
    Bolsovian
    Czech
    Gen
    Kladno-Rakovník
    Kladnostrobus
    New
    Nov
    Pennsylvanian
    Republic
    Species
    Spores
    Two
Abstract (in czech)
   Byl popsán nový rod plavuní - Kladnostrobus - založený na stavbě sporangií, které jsou umístěny na pedicelu a mají retikulátní typ spor. Všechny tyto charakteristiky pomohly odlišit čeleď Kladnostrobaceae od ostatních skupin plavuňovitých.
Abstract (in english)
   A new lycopsid family Kladnostrobaceae is proposed, based on the type of sporangia, their attachment by a pedicel and the type of reticulate spores enclosed. All these characteristics distinguish the Kladnostrobaceae from all other lycopsid families.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012