Record details

Title
    Two new species of Kladnostrobus nov.gen. and their spores from the Pennsylvanian of the Kladno-Rakovník Basin (Bolsovian, Czech Republic)
Author
    Bek, Jiří
    Dašková, Jiřina
    Libertín, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geobios
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 4
Pages
    s. 467-476
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Dva nové druhy rodu Kladnostrobus gen.nov. a jejich spory z pensylvánu kladensko-rakovnické pánve (bolsov, Česká republika)
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Lycophyta
    Pennsylvanian
    spores in situ
Keyword
    Basin
    Bolsovian
    Czech
    Kladno-Rakovník
    Kladnostrobus
    New
    Nov.gen
    Pennsylvanian
    Republic
    Species
    Spores
    Two
Abstract (in czech)
   Nová plavuňovitá čeleď Kladnostrobaceae je navržena na základě typu sporangií, jejich připojení k pedicelu a in situ spor. Všechny tyto charakteristiky jasně oddělují Kladnostrobaceae od ostatních čeledí karbonských plavuní. Nový rod Kladnostrobus se skládá ze dvou nových druhů - Kladnostrobus clealii a Kladnostrobus psendae. Stratigrafický výskyt: spodní bolsov kladensko-rakovnické pánve.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012